بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از اتمام بازی های گروهی

رقیب های تیم های ایرانی برای مرحله بعد مشخص شدند

تراکتور - النصر
استقلال - الهلال

پرسپولیس - استقلال تاجیکستان

با آرزوی موفقیت برای نمایندگان کشور ایران