رمز بازی دویل می کرای 3 پلی استیشن 2 ک باعث انلاک شدن سلاح ها و حالت سختی ها و خیلی چیز های دیگر میشود با اینکه کوتاه هست اما به صرفه است
اموزش:در منوی اصلی ک نیوگیم و لود و اپشن هست اینکار را بکنید تا فعال شود:
پایین نگه دارید و L1 L2 R1 R2 و شوک سمت چپ را یکبار بچرخانید صدایی شنیده میشود ک نشان فعال شدن رمز است.لذت ببرید